Intervisie is een manier om Hart aan het werk te zijn. Een waardevol moment om steun van je collega’s te ontvangen of hen te geven. In het werk als zorgprofessional is reflectie een vereiste. Een pas op de plaats zorgt ervoor dat je kritisch blijft op wat je doet en hoe je de dingen doet. Zo houd je jouw professionele kwaliteit op peil. Anderen brengen je door hun vragen en reflecties tot nieuwe inzichten. Ook is het steunend om te horen dat zij worstelen met gelijke situaties.

Intervisie beschouw ik als een zeer waardevolle vorm van reflectie voor zorgprofessionals. Ik heb er ruim ervaring mee in verschillende rollen. Begin jaren ‘90 formuleerde ik intervisiebeleid voor werkers in de GGz, ik neem zelf deel aan intervisie voor mijn vak, heb bijgedragen aan de ontwikkeling van een intervisiemethode (Happinezz) en begeleid al jaren intervisiegroepen in de zorg. Dit kan voor langere tijd zijn als vaste begeleiding of kort om een groep op weg te helpen.

Wat voeg ik toe:

 • Een veilige sfeer zodat open uitwisseling mogelijk is.
 • Goed kunnen aansluiten bij de kennis en ervaring van de zorgverleners.
 • Structuur om uit de valkuil te blijven dat het een regulier werkoverleg wordt of collega’s te snel met oplossingen komen.
 • Ervaring met een diversiteit aan intervisiemethoden, zodat ik kan aansluiten bij de groep en de vraag. Bijvoorbeeld:
  • De incidentmethode van Jeroen Hendriksen.
  • Oplossingsgerichte intervisie.
  • Happinezz specifiek voor vragen over het ondersteunen van de regie door de cliënt
  • Creatieve methoden die werken met weinig woorden en gebruik maken van een mindmap of beeld, zoals Mapjem, Ziejem, Vraagjem en Legjem.
  • Eventueel deelname van een ervaringsdeskundige aan de intervisie om het perspectief van de cliënt bij het vraagstuk te betrekken.

Kenmerkende opdrachten

Periodieke intervisie

Momenteel begeleid ik meerdere teams bij een intervisie eens in de 6 à 8 weken: POH-GGZ, sociaal makelaars, POH-Somatiek.

Bureau Jeugdzorg: In 1 jaar teams begeleiden naar zelfstandige intervisie

Professionele begeleiding van de intervisie aan twee groepen medewerkers van de Spoedeisende Zorg. De eis aan mij als begeleider is om goed aan te kunnen sluiten bij de werkwijze van de medewerkers die altijd in crisissituaties aan het werk zijn en ad hoc werken als tweede natuur hebben. De casussen hebben betrekking op het voorkomen van secundaire traumatisering en het hanteren van de pieken en dalen in het werk.

‘Fijne begeleiding, rust, vertrouwen, humor.’ (feedback van een deelnemer)

Gezonde Wijk Overvecht: uitproberen van de intervisiemethode gezondheidsregie in een gemengde groep professionals uit zorg en welzijn.

In het kader van de vraag van Gezonde Wijk Overvecht over hoe zij professionals kunnen ondersteunen in het stimuleren van gezondheidsregie door bewoners heb ik als try-out een intervisie met vertegenwoordigers van de aanbieders binnen gezonde wijk begeleid en mijn opdrachtgever geadviseerd over de implementatie. Vernieuwend is dat het specifiek over gezondheidsregie gaat en dat zowel professionals uit de zorg als uit het welzijn deelnemen.

‘Al een paar jaar neem ik deel aan een groepsintervisie bij Daphne. Haar benadering kenmerkt zich door betrokkenheid en enthousiasme. Ze creëert een sfeer van veiligheid  en vertrouwen, waardoor ik me kwetsbaar durf op te stellen. Door haar creatieve gespreksmethoden en onderzoekende manier van vragen stellen, wordt het voor mij zichtbaar welke factoren een rol spelen bij mijn proces van hulp verlenen, wat mijn valkuilen zijn en vooral wat mijn kracht is.” Mary van den Berg, POH-GGz.