Ik kreeg het boek ‘From chaos to coherence’  geschreven door Doc Childre en Bruce Cryer in 2010. Het was literatuur voor de groepstraining ‘The power to change performance’ die ik bij Heartmath volgde. We deden er niets mee. Dat betreurde ik, want ik vond het spectaculair hoe anders de auteurs naar organisatieontwikkeling keken dan ik gewend was. En de opbrengst van de aanpak vond ik geweldig: zorgzamer en efficiënter werkende organisaties.

Het is nu herftsvakantie en ik pak het boek weer uit de kast. Mijn aantekeningen vallen eruit. Ik heb de essentie van het boek willen uitwerken naar een manier om mensen in zorgorganisaties te faciliteren gezond en geïnspireerd te blijven werken.

Wat kan je ermee ? heb ik opgeschreven. ‘Coherentie brengen in wat chaotisch en onzinnig lijkt’. Eronder een rijtje:

 • energie genereren
 • passie opwekken
 • innerlijke kracht vergroten
 • commitment versterken
 • stress verminderen
 • gezondheid verbeteren
 • prioriteiten stellen
 • concentratieboog verhogen
 • creativiteit vergroten

Waarom is het nodig? Ik noteerde: ‘De veranderingen gaan zo snel. Crisis. Informatietsunami. Tegenwicht bieden aan ‘sneller is beter’ en ‘balance is boring’. Dat gaat over nu, vind ik. De tijd dat je kon voorzien hoe het werk er over langere tijd uit zal zien, is voorbij. Het kunnen hanteren van onzekerheid is een steeds belangrijker vaardigheid. Als je dat kunt, kun je ontspannen werken en doen wat nodig is. Als je het niet kunt, regeert angst en disfunctioneer je. Herken je het ook?

Wat levert het op, schrijf ik: ‘Een nieuwe manier om organisaties op te bouwen die een antwoord zijn op crisis, veranderingen en uitdagingen op een flexibele, gebalanceerde manier. Zorgzamer en efficiënter.’ Dat de auteurs zorgzaam als een gewenste uitkomst formuleren vind ik super en veel beter dan de eenzijdige focus op kwantiteit.

Hoe werkt het? Wat is het achterliggende idee? Mijn aantekeningen: ‘Het hart is een intelligent systeem dat fundamenteel de processen van de hersenen beïnvloedt. Dit is de basis voor een nieuw model dat helpt om organisaties meer gebalanceerd, intelligent, menselijker te maken en om zich makkelijker aan te passen aan de omgeving. Organisaties weerspiegelen de collectieve opvattingen en houdingen van de mensen die er werken. Dat is de link tussen het hart van een mens en het hart van een organisatie.’ Wow. Ik vind het een verademing om zo naar samenwerking in organisaties te kijken.

Wat beslaat de aanpak? Op mijn papiertje omcirkelde ik de 4 pijlers:

 1. Zelfmanagement
 2. Coherente communicatie
 3. Het organisatieklimaat een oppepper geven
 4. Strategische processen van vernieuwing

Nu ik het herlees voel ik hetzelfde enthousiasme opborrelen als 4 jaar geleden. Enthousiasme voor de relatie tussen het individu en de organisatie.  Voor het uitgangspunt dat wanneer medewerkers energie verkwisten door inefficiënte gedachten en reacties dit de organisatie inefficiënter maakt. Voor het uitgangspunt dat als het individu gezond en creatief is, de organisatie pas gezond en creatief kan zijn.

In deze benadering komt zelfmanagement vóór teamontwikkeling. Dit volgt logisch uit bovenstaande uitgangspunten. Maar brengen we het ook in de praktijk? Richten we onze focus op zelfmanagement bij het bouwen aan organisaties? Stellen we het goed kunnen functioneren van het individu echt als randvoorwaarde? Of gaan we snel naar de taken en resultaten? Ik zie om mij heen mensen die overbelast zijn en taken erbij krijgen omdat iemand het moet doen. Voor het risico dat deze medewerker uitvalt, worden de ogen gesloten. Medewerkers vertellen mij dat zij hun vragen niet durven te stellen en hun ideeën niet durven geven uit angst voor een afwijzende reactie of  uit angst voor baanverlies.

boek from chaos to coherenceIk popel. De tijd is rijp. Het boek dateert uit 2004. Ik kwam ermee in aanraking in 2010. Het heeft niets aan actualiteit verloren. Bruce Cryer en Doc Childre zijn voorlopers. Weet je nog dat zulke pioniers gepassioneerde volgers nodig hebben? (zie blogartikel ‘Barstjes in de cultuur’) Daar is het nooit te laat voor. Ik ga een benadering uitwerken om teams in zorg en het sociale domein een fundament te geven om chaos het hoofd te bieden. De eerste twee pijlers heb ik al: professionals zelfmanagement  en coherente communicatie leren, zie ‘Train je hart – Veerkrachtprogramma’.

Ik heb jullie wel nodig. Ten eerste hoor ik heel graag of jullie mijn enthousiasme voor deze benadering delen. Laat s.v.p. een reactie achter onder dit artikel.

En: is er een manager die een pilot wil draaien? Meld je s.v.p. bij mij. Als we het gaan ervaren in de praktijk komen we verder. Het is in deze tijd hard nodig om te organiseren op een wezenlijk andere manier.

spreeuwenzwerm hartWe kunnen uit de chaos stappen en prachtige formaties maken, steeds wervelend in andere vormen, in een coherent patroon.