Daphne Wiersma

Mijn naam is drs. Daphne Wiersma (1967).

Mij is met de paplepel ingegoten dat je gezondheid belangrijk is en dat je zelf veel kunt doen om je goed te voelen. Daar ben ik mijn ouders, die zelf in de zorg werken, dankbaar voor. Ik zet hun werk voort door mensen te leren zichzelf te coachen en zo goed in balans te zijn. Ik geloof dat wij ieder een innerlijke wijsheid en een unieke meerwaarde hebben en dat wij dat kunnen verwezenlijken met ons hart als kompas. Hoe je dat concreet doet, is mijn speelterrein in ‘Hart aan het werk’.

Ik vind het wezenlijk dat ik ‘practice’ wat ik ‘preach’ om zo ervaringskennis te kunnen delen en een voorbeeld te kunnen zijn. Dus ik herstel me van stress, geniet van de kleine dingen in het leven, kies met mijn hart als kompas, streef ernaar angsten en obstakels te overwinnen, die mij verhinderen mijn eigenheid uit te drukken.

Mijn basis als algemeen sociaal wetenschapper is nog steeds onderdeel van mijn perspectief. Ik zie de individuele werker niet los van zijn organisatie en van de maatschappelijke context. In de huidige zorg is een kanteling gaande waar veel meer recht mag worden gedaan aan de professionele autonomie en aan de regie door de cliënt. Daar zet ik me voor in.

Gezond zorgen bestaat er ook uit dat de werkgever een cultuur schept waar aandacht is voor hoe het met de medewerkers gaat. Ik draag bij aan het beïnvloeden van de context door mijn inzet voor Compassion for Care (lid kernteam) en door het initiëren van Gangmaken.nu.

Zie mijn LinkedIn-profiel of mijn CV als je meer wilt weten over mijn werkervaring en opleiding. Op twitter: @daphnewiersma.