Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Loesje

Teamontwikkeling

Staan jullie onder druk?

Investeer in het team met Hart aan het Werk:

  • Effectievere samenwerking, communicatie en besluitvorming
  • Praktische technieken die jullie zelf kunnen blijven doen
  • Rust en harmonie op de werkvloer

 

Ik help teams om veilig en met plezier samen te werken en een stabiel team te vormen.

Voor teams die:

  • Onder druk staan vanuit verschillende kanten
  • Uit losse eilanden bestaan
  • Veel gedoe hebben meegemaakt

Mijn affiniteit is er voor zorgteams en in het bijzonder teams van assistentes en secretaresses. Waar teamleden betrokken zijn bij wat zij doen, een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en voor wie een hoge lat normaal is.

Hart aan het werk Daphne Wiersma 7642-min

Jullie situatie

Jullie kunnen veel werk verzetten in een goede werksfeer. Maar als dat onder druk komt te staan door organisatiegedoe, personeelstekort of claimende klanten wordt ook jullie uithoudingsvermogen op de proef gesteld. Jullie zien haarfijn waar het aan schort, maar het lukt onvoldoende om iets structureel aan hun werkdruk en -plezier te veranderen. Thuis heb je weinig energie  voor familie en vrienden en om leuke dingen te doen. Het risico is dat jij of je collega's ziek worden of ernstig gedemotiveerd raken, misschien wel de organisatie verlaten.

Ik bied

Ik zie jullie inzet en verlangen en help jullie het over een andere boeg te gooien: niet alleen maar harder werken en het alleen oplossen, maar begrenzen en het weer leuk maken, samen met jullie teamgenoten.
Ik bied kennis die een nieuw perspectief geeft op jullie functioneren.

Ik bied praktische technieken waarmee jullie het team-functioneren kunnen verbeteren:

meer energie, betere sfeer, grenzen respecteren en uitspreken, emotioneel in evenwicht, betere concentratie, overzicht, innerlijke rust, betere privé-werk balans, milder voor jezelf zijn.

Teamontwikkeling in de praktijk

Mijn product is teamontwikkeling, desgewenst in combinatie met individuele coaching. De basis is het 'Activating the Heart of Teams™'-programma waar je zelf modules uit selecteert die voor jullie het beste zijn.

Het team werkt gericht aan een doel dat we samen formuleren, bijvoorbeeld ‘collegiale werksfeer’, ‘werkdruk samen hanteren’. Of het team implementeert een nieuwe visie samen.

In een periode van een half jaar tot een jaar heeft het team een aantal sessies van een dagdeel. Bijvoorbeeld na het werk samen eten en dan een sessie van 2 à 3 uur.

Het blijft bewust niet bij één keer om het team te helpen om voornemens ook echt in de praktijk te brengen. Ik deel kennis die relevant is en faciliteer het gesprek.

Op basis van een intake maak ik een traject op maat. De sessies bereid ik voor met de leidinggevende of een vertegenwoordiging van het team.

Daphne-1066
Daphne-301

Intervisie en Supervisie

Door een intervisie- of supervisietraject te doen, doorbreek je de waan van de dag en sta je stil bij jouw ontwikkeling in relatie tot je beroep, je organisatie, de maatschappelijke ontwikkelingen en/of de verhouding met je privé-situatie.

Intervisie

Met professionele begeleiding van de intervisiebijeenkomsten blijven jullie uit de valkuil dat het koffiepraat wordt of dat jullie te snel met oplossingen komen.

Jullie kunnen mij als vaste begeleider kiezen voor bijvoorbeeld 4 keer per jaar of ik help jullie in een aantal keer op weg.

Ik heb ruim 15 jaar ervaring met begeleide intervisie en werk met een diversiteit aan intervisiemethoden, zoals de incidentmethode van Jeroen Hendriksen, Socratische Dialoog, Oplossingsgerichte intervisie, de Jump Movement-gespreksmethode specifiek voor intervisie, Happinezz en creatieve methoden. Zelf houd ik mij ook scherp door deel te nemen aan intervisie over mijn vak.

Ervaring doelgroepen:
Huisartsen, POH's GGz, POH's Ouderenzorg, Ambulante GGz, Hospice medewerkers, Post HBO Palliatieve Zorg, Post HBO Diabetesverpleegkundigen, Post HBO Longverpleegkundigen.

Ik heb een wens om interprofessionele groepen intervisie te geven. Mijn ervaring is dat het samen leren van casussen helpt om te begrijpen hoe collega’s met een andere achtergrond kijken en denken. Ik heb een goede methode voor dit leren van andere disciplines.

Supervisie

Je kiest met supervisie voor een intensief traject (circa 10 keer met tussentijdse reflecties en acties) waardoor je tijd hebt om patronen te herkennen, te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen.

Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij de ontwikkeling van hun professionele identiteit en ervaren werkers om zich goed te verhouden tot veranderingen in hun beroepspraktijk, bijvoorbeeld het afwisselen van de coachrol en de expertrol, het samenwerken met nieuwe partners.

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld positioneren, leiderschap, zelfzorg, balans.

Supervisie kan individueel zijn, met z’n tweeën, drieën of vieren.
Ik ben geregistreerd supervisor bij de LVSC.

Ervaring doelgroepen:
Ouderenverpleegkundige, vitaliteitsmakelaar, gezinsvoogd, coach, gedragswetenschapper, Post HBO Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Post HBO High Intensive Care Verpleegkundige, Masteropleiding Verpleegkundig Specialist GGz, Masteropleiding Innovatie Zorg en Welzijn, HBO Social Work.

Gesprek van hart tot hart

Ik heb energie gekregen van de teambijeenkomst, omdat er ruimte was voor  de zorgen over het team en we ook hebben geïnvesteerd in de onderlinge band. Ik heb Daphne's rustige en aandachtige aanwezigheid als een uitnodiging ervaren om dit samen aan te gaan. 

SPV

over teambegeleiding
favicon

Na de teambegeleiding zijn we nu zelf productiever bezig om er samen, in welke vorm dan ook, uit te komen.

Psychiater

Over de teamontwikkeling
favicon

De focus is weer terug in onze groep. Daarin is niet alleen de toegepaste methode – de Jump Movement – belangrijk, maar misschien nog wel veel meer de wijze waarop Daphne dit deskundig, enthousiast en integer leidt. Dat levert concrete resultaten op. Je wordt als team naar een hoger plan getrokken. 

Mirjam van Schoonhoven

voorzitter Leiderschapsteam