Celebrate the cracks, because that's how the light comes in

Groucho Marx

Hartritueel voor coaches en therapeuten

Het hartritueel voor coaches en therapeuten:

  • geeft je een unieke werkvorm
  • maakt het ontastbare tastbaar
  • brengt cliënten dichterbij hun hart

Ben je een ervaren coach/therapeut en geldt dit voor jou?

  • Je werkt met mensen die zoeken naar betekenisgeving en herstel, bijvoorbeeld na verlies, na een burn-out of andere ingrijpende gebeurtenis.
  • Je helpt mensen met lastige emoties om te gaan en situaties te verwerken.
  • Jouw cliënten vinden het soms lastig om iets los te laten, maar willen dat wel heel graag.
  • Je vindt praten nuttig, maar ontoereikend om een doorbraak te realiseren.
  • Je wilt het hart, de ziel betrekken bij wat je doet, zonder zweverigheid.

Dan is het programma 'Hartritueel voor coaches en therapeuten' iets voor jou.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma is ervaringsgericht. Jij doet het hartritueel voor een eigen thema. Zo ervaar je de werking.  Je maakt alles zelf mee: de stappen van het ritueel, de vragen en reacties die het oproept, de begeleiding die je ontvangt en het resultaat. Daarna help ik jou verder in het begeleiden van mensen als hartgids.

Je kunt het  programma individueel doorlopen of in een groep, fysiek en online.

Zelf het hartritueel ervaren

Een intake om de aanleiding en het doel van het hartritueel voor jou door te spreken. En te bepalen hoe je mij als gids inzet.  Dit mondt uit in een voorstel voor jouw begeleiding bij het hartritueel. Je kiest voor individuele begeleiding of een groep en voor online of offline contact.

Een startsessie
Je krijgt een startsessie (individueel of met de groep) om een aangescherpt idee te krijgen wat het thema is van jouw hartritueel. Je maakt hierbij gebruik van je hartswijsheid door een effectieve hartmeditatie.
Je leert alle stappen van het hartritueel kennen en je weet hoe jij jouw ritueel vorm wilt geven.

Uitvoeren eigen hartritueel
Je gaat op jouw eigen tijd en plaats het hartritueel uitvoeren. Ik ben beschikbaar als hartgids voor vragen en om ervaringen te delen. Je ontvangt inspiratiemails. Dit alles om te zorgen dat jouw proces blijft stromen.

Ervaring leert dat het in verbinding blijven met je hart niet vanzelf gaat. Ik help je daarbij. Ook is het menselijk om lastige gevoelens uit de weg te gaan. En dan stokt de reis soms, terwijl je diep in je hart verder wilt.

Voor de coaches die het hartritueel in een groep leren, is er een online voortgangsgesprek met de hele groep.

Afsluitende sessie:
We geven samen betekenis aan je proces, oogsten wat het heeft gebracht. We kijken of er nog iets nodig is om jouw hartritueel af te ronden.
Je krijgt aandachtspunten voor het integreren van het hartritueel in jouw praktijk.

Extra

Pleisterplaats

Periodiek organiseer ik voor iedereen die bij mij het hartritueel heeft gedaan een moment om verhalen te delen met anderen die ook het hartritueel hebben gedaan. Je kunt dan jouw unieke Kintsugi Hart tonen.

Vervolg

Hartcoherentietraining om effectief je hart te openen, je te verbinden met je hart, naar je hart te luisteren, hardnekkige patronen los te laten.

Hartritueel voor coaches

Wil je zelf een hartritueel doen als start voor het kunnen werken met deze krachtige vorm?