Crisis als kans voor betere zelfzorg

Je hebt jezelf vast al eens de vraag gesteld: wat wil ik behouden van deze Corona-tijd? Meer rust in mijn agenda,  blijven beeldbellen, lokale ondernemers blijven steunen: dat zijn mijn voornemens.

En ik heb in de zorg met blije verwondering de aandacht voor zelfzorg op zien komen. Kijk eens naar dit ABC’tje:

A is de periode voor Corona:

Zorgverleners zijn overbelast, krijgen geen waardering, privé bekwamen enkelen zich in mindfulness en zelfcompassie om met de druk om te leren gaan en zich een completer mens te voelen.

B is de periode tijdens Corona:

Overbelaste zorgverleners trekken een sprint om de zorg te leveren. Dat wordt een marathon die zij op hun tandvlees rennen. De maatschappij roept hen uit tot helden. En vanuit allerlei gremia komen er tips en adviezen voor goede zelfzorg. De gevestigde orde erkent ineens de ‘zachte kant’ van het werk zoals het omgaan met emoties, het steunen van elkaar, het pauzeren en hanteren van je energie en focus.

C is de periode na Corona:

Wat zal er gebeuren met de waardering en de zelfzorg?
Mijn wens is dit het nieuwe normaal wordt. Dat erkend wordt dat ‘zacht’ eigenlijk heel hard is. Zonder waardering en aandacht maken mensen fouten, worden medewerkers ziek, verlaten kanjers het vak. 

Deze paradigma verschuiving gaat niet vanzelf. De switch van hard werken naar hart aan het werk zijn, moet worden aangezwengeld. Daar is het NU de tijd voor. 

Ik help zorgverleners daarbij. Ik zoek zorgmanagers die een held zijn en die deze crisis pakken als kans voor menselijke zorg. Die durven te investeren in tijd voor zelfzorg, ruimte om te luisteren naar hoe het echt gaat en wat er nodig is. Het is in het belang van de organisatie: medewerkers blijven werken, worden blij, leveren betere zorg. Ik heb hier een aanpak voor die we samen op maat inpassen in het dagelijks werk. Eenvoudig, concreet, zelforganiserend.

Werk je in de zorg en wil je je invloed nemen? Bel me dan. Dan grijpen we de kans voor menselijker zorg.

Foto: United Nations Covid-19 Response