Ik heb genoeg van praten over verandering. Doen, daar gaat het om. We blijven te lang in het praten hangen, ik ook. Ik doe er aan mee. Deed, bedoel ik, want vrijdag op een zonnige dag in het industriële en creatieve hart van Eindhoven zag ik het licht 😉

Er zijn verschillende redenen om in beweging te komen en iets te gaan veranderen. Eén daarvan is ergens klaar  mee zijn: het omslagpunt is bereikt, het is genoeg geweest! Dat heb ik nu. Ik wil heel graag meer hart in de zorg: medemenselijkheid, inspiratie, contact, gezond zorgen. En meer en meer mensen willen dit. Wow! Ik vind gehoor, het is een thema!

Nu ben ik toe aan een volgende stap. Het is genoeg geweest om gelijkgestemden te vinden en samen te spreken over hoe het anders kan. Het is tijd om het anders te gaan doen.

If we all jump, we will move the world’, is het motto van  Jump Movement. Die ambitie triggert mij. Met z’n allen veranderen en een verschuiving teweeg brengen. Ineke Hurkmans, oprichter van Jump Movement, en ik jumpen samen als start van mijn training tot Jump-partner. We spreken, luisteren, lachen, er vloeit een traan, we beslissen. Wat hebben we snel contact over wat wezenlijk is voor ons!

De Jump Movement Methode is een verandermethode die individuen in organisaties rondom een collectief doel in beweging brengt. Ieder gaat zelf bezig met verandering binnen een collectieve ambitie. De methode is eenvoudig. Ik ben er heel enthousiast over. Ik zoek al jaren naar manieren om vernieuwing te verspreiden in de zorg. Verandering stokt bij het management en enkele voorlopers. Het is te vaag wat er moet veranderen. Of concrete voornemens verdampen in de hitte van de stress op het werk.

Een voorbeeld: ik begeleid een teambijeenkomst in een huisartsenpraktijk. Het team eindigt het gesprek vol enthousiaste voornemens: ‘We gaan elkaar aanspreken’, ‘We houden onderling meer contact’. Het team beseft zich dat het pittig is om deze voornemens in de praktijk te brengen. Maar zij gaan ervoor. Zij willen deze verandering echt.

Hoe kunnen wij bereiken dat de verandering op de werkvloer doorgaat? Is willen genoeg? Oude patronen zijn hardnekkig. Kan ik dit team dat zo ‘Hart aan het Werk’ is meer aanreiken?

Ineke Hurkmans

Ineke Hurkmans heeft ook geworsteld met deze vragen in haar werk als organisatie-adviseur. Mensen kunnen en moeten het zelf doen. Met dit als uitgangspunt heeft Ineke Jump ontwikkeld. Het geeft mensen een instrument in handen om zelf in beweging te komen.

Ik stel voor dat het team uit de huisartsenpraktijk Jump Movement gaat gebruiken. Met deze verandermethode beschikken zij over een mogelijkheid om continu in verbinding te blijven. De teamleden kunnen aan de slag met het door hen gekozen veranderdoel: elkaar aanspreken. Het thema kan veranderen na verloop van tijd: omgaan met agressieve patiënten, werken met een nieuw registratiesysteem, werkplezier, ontspannen blijven terwijl het druk is.

Ben jij ook klaar met praten? Is het tijd om in beweging te komen? Jump!

Ik ben sinds 13 juni jl. Certified Jump Partner. De gespreksmethode is onder licentie beschikbaar voor iedereen die met een groep mensen stappen wil zetten voor een gezamenlijk doel. Werk je als manager, projectleider of medewerker van een zelfsturend team in de zorg en loop je er tegenaan dat het lastig is om mensen in beweging te krijgen? Kom dan een Jump Movement Gesprek ervaren, alleen of met collega’s: vrijdag 3 juli tussen 14 en 17 ben je welkom. Mail daphne@hartaanhetwerk.nl om je te verzekeren van een jump.