Ik kreeg het boek ‘From chaos to coherence’  geschreven door Doc Childre en Bruce Cryer in 2010. Het was literatuur voor de groepstraining ‘The power to change performance’ die ik bij Heartmath volgde. We deden er niets mee. Dat betreurde ik, want ik vond het spectaculair hoe anders de auteurs naar organisatieontwikkeling keken dan ik gewend was. En de opbrengst van de aanpak vond ik geweldig: zorgzamer en efficiënter werkende organisaties.

Ik heb de essentie van het boek uitgewerkt naar een manier om mensen in zorgorganisaties te faciliteren gezond en geïnspireerd te blijven werken.

Wat kan je ermee ? ‘Coherentie brengen in wat chaotisch en onzinnig lijkt’.

 • energie genereren
 • passie opwekken
 • innerlijke kracht vergroten
 • commitment versterken
 • stress verminderen
 • gezondheid verbeteren
 • prioriteiten stellen
 • concentratieboog verhogen
 • creativiteit vergroten

Waarom is het nodig? ‘De veranderingen gaan zo snel. Crisis. Informatietsunami. Tegenwicht bieden aan ‘sneller is beter’ en ‘balance is boring’. De tijd dat je kon voorzien hoe het werk er over langere tijd uit zal zien, is voorbij. Het kunnen hanteren van onzekerheid is een steeds belangrijker vaardigheid. Als je dat kunt, kun je ontspannen werken en doen wat nodig is. Als je het niet kunt, regeert angst en disfunctioneer je.

Wat levert het op, ‘Een nieuwe manier om organisaties op te bouwen die een antwoord zijn op crisis, veranderingen en uitdagingen op een flexibele, gebalanceerde manier. Zorgzamer en efficiënter.’ Dat de auteurs zorgzaam als een gewenste uitkomst formuleren vind ik super en veel beter dan de eenzijdige focus op kwantiteit.

Hoe werkt het? Wat is het achterliggende idee? ‘Het hart is een intelligent systeem dat fundamenteel de processen van de hersenen beïnvloedt. Dit is de basis voor een nieuw model dat helpt om organisaties meer gebalanceerd, intelligent, menselijker te maken en om zich makkelijker aan te passen aan de omgeving. Organisaties weerspiegelen de collectieve opvattingen en houdingen van de mensen die er werken. Dat is de link tussen het hart van een mens en het hart van een organisatie.’ Wow. Ik vind het een verademing om zo naar samenwerking in organisaties te kijken.

Wat beslaat de aanpak? 4 pijlers:

 1. Zelfmanagement
 2. Coherente communicatie
 3. Het organisatieklimaat een oppepper geven
 4. Strategische processen van vernieuwing.

In de aanpak wordt een relatie gelegd tussen het individu en de organisatie. Wanneer medewerkers energie verkwisten door inefficiënte gedachten en reacties maakt dit de organisatie inefficiënter. Als het individu gezond en creatief is, kan de organisatie pas gezond en creatief zijn. In deze benadering komt zelfmanagement vóór teamontwikkeling. Dit volgt logisch uit bovenstaande uitgangspunten. In de praktijk richten we onze focus niet op zelfmanagement bij het bouwen aan organisaties. Hoewel iedereen het rationeel eens zal zijn met ‘gezonde medewerkers voor gezonde organisaties’  stel ik er een vraagteken bij of we het goed kunnen functioneren van het individu  echt als randvoorwaarde stellen. Ik zie om mij heen mensen die overbelast zijn en taken erbij krijgen omdat iemand het moet doen. Voor het risico dat deze medewerker uitvalt, worden de ogen gesloten. Medewerkers vertellen mij dat zij hun vragen niet durven te stellen en hun ideeën niet durven geven uit angst voor een afwijzende reactie of  uit angst voor baanverlies.

boek from chaos to coherenceHet kan anders. spreeuwenzwerm hartWe kunnen uit de chaos stappen en prachtige formaties maken, steeds wervelend in andere vormen, in een coherent patroon.